din produktutvecklingspartner

Med över 25 års erfarenhet av produktutveckling och en kärnkompetens kring formsprutning av plast brinner vi för att tillföra värde till skandinaviska tillverkningsföretag.

Vi driver våra utvecklingsprojekt in-house och när du jobbar med oss får du tillgång till hela vår kompetensbas – Team Jelmtech – som består av en grupp individer med passion för produktutveckling inom en mängd teknikområden.

Letar du efter specialister inom funktionsbaserad industridesign, mekanikutveckling eller formsprutning & formbundna tillverkningsmetoder?

 

Hos Jelmtech finner du stor erfarenhet av produktutveckling och bred kompetens inom konstruktion. Vi är experter på plastkonstruktioner, men har även stor kunskap inom andra material – så som tunnplåt, strängsprutad aluminium och formgods. Vi har även kunskap om hur man genom livscykelanalyser kan förstå och minska en produkts miljöpåverkan. Vi kombinerar vårt kunnande med personligt engagemang, kreativt nytänkande och ett brett kontaktnät.

Vi har ett brett utbud av tjänster som följer utvecklingsprocessen från start till mål. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig utifrån dina behov!

våra tjänster

Jelmtech Industridesign

KONCEPTSTUDIE & INDUSTRIDESIGN

Våra industridesigners arbete med produktdesign sätter funktionerna i centrum. Våra koncept är alltid realiserbara.

Jelmtech Konstruktion

KONSTRUKTION

Konstruktion är kärnan i vårt arbete och vi jobbar i nära samarbete med kunden när vi utvecklar produkter.

PRODUKTIONS-OPTIMERING

Vi erbjuder specificering av verktyg, offertarbete, granskning av verktygs-konstruktioner samt validering av utfallsprover.

Jelmtech Prototyper

PROTOTYPER

Vi använder oss flitigt av prototyper och additiv tillverkning för att tidigt få en känsla för den fysiska produkten och verifiera designval.

SIMULERING & ANALYS

Vi kan kvalitetssäkra din produkt redan på konstruktionsstadiet så att den är optimerad för formsprutningsprocessen långt innan verktygstillverkningen är påbörjad.

Jelmtech Projekt

PROJEKTLEDNING

Att planera ett projekt utförligt är A och O för en lyckad slutprodukt. Hela utvecklings-processen tas i beaktning innan den påbörjas och därmed undviks upprepningar längre fram i projektet.

Jelmtech uppmätning

UPPMÄTNING & VERIFIERING

Ett effektivt utvecklingsarbete kräver en snabb och säker verifiering/kvalitetssäkring av framtagna konstruktioner.

Jelmtech Garo Laddbox Gnosjö

MONTAGE BESKRIVNINGAR

Vi sammanställer utförliga montagebeskrivningar och användarinstruktioner.

Jelmtech Lisa Ohlander

HÅLLBAR PRODUKTUTVECKLING

Vi strävar efter att hållbarhet är en integrerad del i hela vår verksamhet och alla projekt vi jobbar med. Vi vill hjälpa till att utveckla produkter av god kvalitet som är materialeffektiva, reparerbara, återvinningsbara och skapar värde för användaren.

VÅRA VÄRDERINGAR

På Jelmtech har vi en stark värdegrund att stå på och våra värderingar är väldigt viktiga för sättet vi gör affärer på. Att driva produktutveckling in-house bygger ett starkt kundförtroende och det är ett stort ansvar att axla. För oss är det förtroendet viktigare än snabb tillväxt och vi vill växa som företag tillsammans med våra kunder.
När du arbetar med oss på Jelmtech får du tillgång till vår samlade kompetens inom produktutveckling, från idé via prototyper till färdig produkt. Vi har ett komplett nätverk både lokalt och internationellt som innefattar t.ex. prototyptillverkning, materialval, verktygstillverkning, produktion, orderhantering och logistik.

FÖR STARTUPS

Är din produkt ny, din kundgrupp ett antagande och din affärsmodell otestad är det viktigt att du snabbt kommer ut med funktionella prototyper för att ta reda på hur kunden upplever produkten och eventuellt kan tänka sig att betala för den. Eric Ries’ The Lean Startup  har blivit en folkrörelse och är en bra filosofi för att snabbt verifiera att produktutvecklingen är på väg åt rätt håll och för att inte gå för långt in i återvändsgränder.

FÖR FÖRETAG

Vår filosofi när vi driver utvecklingsprojekt grundar sig i Design Thinking och vi har vässat test-fasen med iterativ simulering där vi loopar konstruktion, formfyllnadsanalys och hållfasthetsanalys för att verifiera produkten och bedöma optimeringspotentialen för produkt respektive produktion.

Att tidigt fokusera på att göra rätt saker och att göra saker på rätt sätt säkrar att du som kund får maximal utdelning på din investering i produktutveckling. Vår projektmodell är uttalat flexibel för att stödja de delar som är viktiga för en bra leverans i just ert projekt. Vid plastkonstruktion kan Design for High Volume Production vara extra viktigt medan ett projekt som baserar sig på formgjuten aluminium kanske prioriterar viktoptimering med bibehållen hållfasthet.

Sociala medier

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close