Konstruktion

Konstruktion är kärnan i vårt arbete! Här förvandlas visioner och koncept till realiserbara lösningar, anpassade för dagens behov och möjligheter. Vi kan ta oss an rena DFM-uppdrag där någon annan gjort grundkonstruktionen och där vi kommer in och gör den slutgiltiga verktygsanpassningen. Vi har långvarig erfarenhet och bred kompetens av att konstruera i en mängd olika material med specialkunskaper inom plast- och plåtkonstruktion. Vårt konstruktionsarbete är baserat på ett väldigt stort verktygskunnande!

Ur produktion- och montagesynpunkt är komponenternas sammansättning i en applikation mycket viktig. Vi utreder denna aspekt noggrant under processens gång och ser till att din produkt blir så optimal som möjligt.

Materialval

Med gediget kunnande om nya och traditionella material hjälper vi dig att välja ett som passar för applikationen och som tål de påfrestningar produkten utsätts för under sin livstid. Detta gäller såväl mekanisk påfrestning som påfrestning från t.ex. kemikalier, rengöringsmedel, UV-exponering, temperaturvariationer eller åldring.

3D-modellering

Vi är mycket skickliga på solid- och ytmodellering i en stor mängd CAD-program.

Vi använder oss av: Creo Pro/Engineer, Solid Works, Solid Edge, Inventor, Auto CAD.

2D-underlag

Vi erbjuder fullständiga 2D-ritningar av produkter – allt från enstaka komponenter till fullständiga produktsammansättningar.

Sociala medier

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close