Hållbar produktutveckling

Vi hjälper till att optimera produkter genom till exempel materialbyte eller produktutveckling med hållbarhet i fokus. Den förbättring som erhålls verifieras med Livscykelanalys – LCA eller Miljövarudeklaration – EPD och kan därmed kommuniceras till slutkund utan risk för ”greenwashing”.

Lagstiftning, offentliga upphandlingar och konsumenters vilja att göra bra val för vår miljö premierar de företag som kan påvisa sina produkters klimatpåverkan och aktivt arbetar med att minska den.

Jelmtech Hållbarhet Ängelholm
Genom att göra en LCA / EPD får man en förståelse för produktens klimatpåverkan och har en möjlighet att minska den samt kommunicera utfallet till sina kunder på ett korrekt sätt

Vi erbjuder, tillsammans med vår partner EANDO, framtagning av LCA och EPD för era produkter.

Hållbarhet är bra både för ert företag och vår miljö.

För oss på Jelmtech är detta en naturlig del i vårt arbete att ligga i framkant – att vi är med och driver utvecklingen och tillsammans med våra kunder bryter ny mark kring produktutveckling och konstruktion i förnyelsebara material. Vi hjälper till att förstå möjligheter och begränsningar med de nya materialen samt att fasa in dem i befintliga tillverkningsprocesser med bibehållen produktkvalitet och effektivitet.

”Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.”

Läs mer på https://www.globalamalen.se/

HÅLLBAR PRODUKTUTVECKLING

Vi på Jelmtech inser att vi lever i en värld med begränsningar där vi alla behöver vara med och bidra till att vårt samhälle fungerar tillsammans med vår planet. Därför strävar vi efter att hållbarhet är en integrerad del i hela vår verksamhet och alla projekt vi jobbar med. Vi vill hjälpa till att utveckla produkter av god kvalitet som är materialeffektiva, reparerbara, återvinningsbara och skapar värde för användaren. Plast är ett fantastiskt material som skapar enorma möjligheter för oss som produktutvecklare, men plast har en baksida i form av dess fossila ursprung samt nerskräpning i naturen. Vi följer kontinuerligt utvecklingen av nya hållbarare plastmaterial och kan hjälpa till att välja rätt material samt implementera det i befintliga tillverkningsprocesser med bibehållen produktkvalitet och effektivitet.

Sociala medier

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close