NYHETER

Trend att ta hem produktionen

Feb 27, 2023 | av Carl-Fredrik Emilsson

Jelmtech - Carl-Fredrik Emilsson

 Många företag som flyttat sin produktion till Asien har haft kvar produktutvecklingen hemma, det har skapat ett avstånd mellan utveckling och produktion och försvårat utvecklingsprocessen bland annat genom att man inte kunnat testa och utvärdera på samma sätt som tidigare.  

Det finns ett stort fokus hos många små och medelstora företag att producera i närområdet igen. De globala försörjningskedjorna har visat sig sårbara – effekterna av Corona och det långa stoppet i Suezkanalen visade att man inte kan lita på att få hem sina produkter på utsatt tid och fraktpriserna har nått toppar som ätit upp besparingen i att producera billigare utomlands. Hållbarhet är också en fråga som väger tyngre och tyngre – det är inte hållbart att transportera på det sättet som vi gjort fram till idag.  

På Jelmtech ser vi positivt på trenden att ta hem sin produktion. I Sverige är vi duktiga på produktutveckling och nu när vi får tillbaka mer produktion blir det än viktigare att visa på sin expertis inom området.   

Ett ytterligare argument för produktion på hemmaplan är att marknaden vill ha kundanpassade produkter – man behöver få fram större och fler variationer av samma produkt. Har man produktionen närmare blir det lättare att erbjuda sådana anpassningar. 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close